Iconfirm et verktøy for operasjonelt personvern.

ICONFIRM er et praktisk verktøy som hjelper små og store virksomheter med operativt personvern, uten tunge investeringer eller administrativ utmattelse.

Innhent og synkronisér samtykker, gi kunder og ansatte riktig informasjon om behandlingen av deres opplysninger, få oversikt og kontroll på hvem data deles med, når data skal slettes inkludert automatisering av rutiner og oppgaver.

Med en stegvis tilnærming kommer du raskt i gang med praktisk personvern og har en løsning dere kan vokse med over tid.

Iconfirm gjør det enklere å etterleve GDPR.

Gartner

På listen blant 15 globale leverandører i Gartner Groups ‘Market Guide for Subject Rights Request Automation’ 21.02.2020

Er din bedrift beredt?

GDPR er kanskje den mest gjennomgripende reform på tvers av Europa noensinne. Samtlige organisasjoner – privat, offentlig og frivillig og uansett størrelse – må kunne påvise etterlevelse.

Bevisbyrden er på virksomhetene, så om myndigheter, forretningsforbindelser eller ansatte stiller kritiske spørsmål, hva gjør du da? Uten korrekt behandling av personopplysninger kan grunnlag for drift, samt store verdier, forvitre.

Vi står sammen med deg i håndteringen av personvernet uansett om du har ansvar for marked, HR, IT, Compliance eller for hele virksomheten.

Iconfirm gjør det enkelt

Personvernportalen gjør det enkelt for en person å administrere samtykker, be om innsyn, korrigere eller slette data. 

Personvernportalen gjør det også enkelt for virksomheten å behandle forespørselen.

 • Verifiserer identitet, logg aktiviteter, skap oppgaver og varsle til alle som har behov. Automatiser med bruk av APIene

Vår teknologi, din trygghet

Velg den beste planen for din virksomhet

Iconfirm er et digitalt verktøy som hjelper dere å demonstrere etterlevelse av GDPR på en enkel og kostnadseffektiv måte.

SMB
fra 750 / pr mnd

  Enklere hverdag, spart tid

   

  Kom raskt i gang

   

  Maler med eksempeltekster

   

  MS Outlook/Gmail Add-in for effektiv håndtering i hverdagen

   

  E-post varslinger for effektiv respons

Start idag
Enterprise
Forespørsel

  Synkronisering av samtykker

   

  Oversikt og samhandling på tvers av virksomhet

   

  Kontroll på sletterutiner og distribusjon av data

   

  Personvernportal for kommunikasjon og selvbetjening

   

  LogicAPP/Flow adapter

Start idag
Offentlig
Forespørsel

  Samtykke og fullmaktsregister

   

  Foresatte/verge håndtering

   

  Utfyllende systemregister

   

  Effektiv håndtering av innbyggerrettigheter

   

  Avvikshåndtering

   

  Adaptere/API for integrasjoner

Start idag

Våre kunder sier

Vi benytter ICONFIRM til å innhente samtykker fra våre kandidater. Dette skaper tillit, samt trygghet for at vi forvalter våre verdifulle kontakter på en god måte
Monika Dypeng
Daglig leder / Hermes Executive Search AS
Velle Gruppen AS jobber med enkeltpersoner hvor personvernet er særlig viktig. For meg som har fått ansvaret for dette er ICONFIRM en god samarbeidspartner. De gir råd og veiledning, samtidig som de er et konkret verktøy som gir oss løpende oversikt og kontroll
Linn Fagerberg
HR ansvarlig
Vi benytter ICONFIRM til å sikre integrert personverndialog i kundereisen på våre nettsider. Dette bygger tillit, samt at vi enkelt kan håndtere og forvalte kunders rettigheter kontinuerlig.
Ola Sandvig Pettersen
CIO, Söderberg & Partners

Synes du GDPR er komplisert og vil spare tid?

Vi kan hjelpe deg, uansett ambisjonsnivå!
nb_NONorsk bokmål
en_GBEnglish (UK) nb_NONorsk bokmål