GDPR sitt krav til åpenhet bygger tillit

Våre rettigheter er sentralt i GDPR og mye er skrevet om retten til innsyn, retten til å bli glemt og retten til dataportabilitet. En annen rettighet vi har fått merke er retten til å bli informert, men her er jeg usikker på hvor vellykket det har vært. Vi blir alle pepret med personvernerklæringer. Men, blir […]

Nå kan virksomheter bruke ICONFIRM til å dokumentere bekreftelser

ICONFIRM har utvidet funksjonaliteten slik at selskaper som trenger å dokumentere bekreftelser kan gjøre dette effektivt i ICONFIRM. Mange har behov for å dokumentere at ansatte eller samarbeidspartnere har lest instrukser, retningslinjer eller andre typer dokumenter. Med bruk av BankID er løsningen også tilrettelagt for effektiv innhenting og dokumentasjon av fullmakter. ICONFIRM gir også mulighet […]