GDPR sitt krav til åpenhet bygger tillit

Våre rettigheter er sentralt i GDPR og mye er skrevet om retten til innsyn, retten til å bli glemt og retten til dataportabilitet. En annen rettighet vi har fått merke er retten til å bli informert, men her er jeg usikker på hvor vellykket det har vært. Vi blir alle pepret med personvernerklæringer. Men, blir […]