For at vi skal kunne klare å kommunisere godt trenger vi navn, telefon, epost og gjerne en kort melding. Formålet med innsamlingen av disse dataene er at vi skal kunne kommunisere med deg og samtidig vite hvem vi kommuniserer med. Så snart vi har vært i kontakt vil dataene slettes, om ikke vi har valgt å fortsette i et kundeforhold.