Demonstrasjon

Integrasjon med WordPress plugin

ICONFIRM har utviklet en plugin til WordPress som gjør det enkelt å opprette protokoller i ICONFIRM ved skjemainnhenting.

En av de mest brukte plugin’ene for skjemainnhenting i WordPress er Contact Form 7, og ICONFIRM’s plugin er en utvidelse av denne. I denne demonstrasjonen benytter vi begge plugin’er for å innhente navn og epost (og valgfritt mobilnummer). Innsending av skjemaet vil opprette en ny protokoll i ICONFIRM og varsle bruken om dette i en epost, samt gi brukeren mulighet til å forvalte sine rettigheter (innsyn, trekke samtykke etc.).

WordPress skjema demo

Skreddersøm i egen webløsning

ICONFIRM tilbyr et programmeringsgrensesnitt (API) for å integrere egne løsninger mot ICONFIRM. I dette eksempelet samler vi inn navn, samt epostadresse eller mobiltelefonnummer. Løsningen oppretter så en protokoll i ICONFIRM via API’et og brukeren varsles og samtykke innhentes.

Skreddersøm webløsning