Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå? Datatilsynet har laget noen praktiske veiledere:
 

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Personvernombud etter nytt regelverk

De registrertes rettigheter etter nytt regelverk

Protokoll over behandlingsaktiviteter

 

Evaluer hvor klar du er for GDPR. GDPR er er alvorlige saker, med potensielt alvorlige konsekvenser om du ikke etterlever regelverket. Er virksomheten din forberedt? Microsoft har laget tre gratis tester som lar deg måle hvor klar du er til å etterleve GDPR: 

Microsoft Assessment

 

Her er EUs egne sider for informasjon om GDPR, inklusive det fulle regelverket.

GDPR