ICONFIRM hjelper Håndverker AS med god kommunikasjon rundt behandling av personopplysninger

Håndverker AS tilbyr «totalansvar» på oppussing av bygninger, inklusive byggesøknad og håndtering av underleverandører. Utfordringen for Håndverker er å ha kontroll på kundenes persondata og ivareta sikkerhet i alle ledd når denne dataen deles med andre. GDPRs strengere krav skaper litt ekstra hodebry.

Ved å bruke ICONFIRM sikrer Håndverker AS at GDPR etterleves fra start til mål i prosjektet. Gjennom ICONFIRM informerer Håndverker enkelt kundene sine om hvilke data som samles inn og formålet med dem, hvem dataen deles med og hvor lenge den skal lagres. Kunden får gjennom Personvernportalen mulighet til å administrere samtykkene sine.

Nå har Håndverker AS oversikt over alle personvernrelaterte forespørsler fra kundene. Underleverandørene underrettes automatisk om forespørsler på data som også behandles av dem.  ICONFIRM bistår med kommunikasjonen og bidrar til mindre administrasjon for Håndverker AS. Og ikke minst fornøyde kunder.

Innhent samtykke og informer kunden om formålet med en tydelig og lettfattelig tekst.

Kunden får selv administrere og finne informasjon om sine rettigheter gjennom en brukervennlig Personvernportal.

Hold oversikt og ha god kundebehandling gjennom detaljerte protokoller og oppgavelister.

Fornøyde kunder og kontroll på datasikkerhet i henhold til GDPR.