ICONFIRM er et digitalt verktøy som tillater virksomheter å demonstrere etterlevelse av GDPR. ICONFIRM gjør personvern enkelt og bidrar til tillitsfull behandling av personopplysninger, på en enkel og meget kostnadseffektiv måte.

ICONFIRM gjør det enkelt for borgeren å håndtere rettighetene sine, og gjør det enkelt for virksomheten å behandle dem gjennom en praktisk og brukervennlig løsning. ICONFIRM gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere etterlevelse av GDPR overfor både kundene og myndighetene.

ICONFIRM kan enkelt integreres med ditt eksisterende system, og har funksjonalitet og en prismodell som gjør det egnet for bedrifter av alle størrelser.

ICONFIRM kan gjøre etterlevelse av GDPR til et konkurransefortrinn ved å la virksomheten demonstrere at den tar datasikkerhet og personvern på alvor.

Behandlingsansvarlig

DOKUMENTERE COMPLIANCE

 • Dokumentere behandlingsgrunnlag
 • Formålsspesifikke personvernerklæringer og samtykker
 • Administrere mottakere
 • Detaljerte protokoller
 • Innebygd personvern og personvern som standard

Den registrerte

PERSONVERNPORTALEN

 • Tydelig informasjon
 • Autentisering (kjenn din kunde)
 • Administrasjon av rettigheter og samtykker

Dokumentasjon av behandlingsaktiviteter

PROTOKOLLER

 • Dashbord for oversikt
 • Administrasjon av oppgaver
 • Detaljerte hendelseslogger
 • Alltid oppdaterte og ajourførte samtykker

Databehandlere og andre mottakere

EFFEKTIV SAMHANDLING

 • Tydelige instrukser og varsler
 • Oppfølging av brukerens rettigheter
 • Rapportering og loggføring
 • Styring av dataflyt
 • Integrasjon for dataintegritet og konfidensialitet

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning for å hjelpe bedrifter med å overholde sentrale deler av GDPR. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og svært enkel å bruke.

Hva koster ICONFIRM?

ICONFIRMs prismodell bygger på trappetrinns-prinsippet. Det vil si at det er mengden av protokoller over behandlingsaktiviteter (per individ og behandlingsgrunnlag) som avgjør prisen. For komplett prisliste, se våre standardbetingelser. For virksomheter med behov for integrasjon og mer avansert funksjonalitet, ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt behov og pristilbud.

Hva kan ICONFIRM gjøre for virksomheten

Ved å bruke ICONFIRM kan virksomheten enkelt dokumentere:

 • Sikker behandling av personidentifikatorer med streng adgangsskontroll
 • Separere personidentifikatorer fra annen data ved registrering og ‘pseudonymisering’
 • Dokumentere behandlingsgrunnlag og konfigurere sletterutiner.
 • Autentisere sluttbruker.
  Tydelig informere sluttbruker om databehandlingens formål og andre påkrevede opplysninger.
 • Gi sluttbruker mulighet til å ivareta sine rettigheter på en effektiv måte via personvenportalens knappevalg.
 • Effektiv oversikt og administrasjon av forespørseler eller instrukser fra sluttbrukere.
 • Produsere detaljerte protokoller over behandlingsaktiviteter per sluttbruker
 • Styre dataflyt mot underleverandører og notifisering av disse.
 • Administrere samhandling med underleverandører i forhold til sluttbrukers rettigheter.
 • Hvor samtykke er juridisk grunnlag, innhente og dokumentere samtykke for behandling av personopplysninger og begrense databehandlingen inntil samtykke er avgitt.
Hvordan dokumenterer vi behandlingsgrunnlaget?

Behandlingsgrunnlaget beskriver de forskjellige aspektene ved databehandling, blant annet:

 • Hvilke data som samles inn
 • Hvor lenge skal de lagres
 • Hva er juridisk grunnlag
 • Hva slags autentisering er påkrevd fra den registrerte

ICONFIRM gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere sine forskjellige behandlingsgrunnlag som brukes for innsamling av data. Innholdet utformes av organisasjonen selv, gjerne i samarbeid med juridisk rådgiver. Da innsamlet og bearbeidet data skal holdes på et minimum, vil ulike selskaper ha flere behandlingsgrunnlag avhengig av hvilke formål som er knyttet til databehandlingen. ICONFIRM gjør administrasjonen av behandlingsgrunnlag enkelt og intuitivt for den, eller de, som skal dokumentere disse.

Kan ICONFIRM integreres med vårt eksisterende system?

Ja. ICONFIRM kan integreres mot for eksempel CRM-systemet via APIer for sømløs prosessering

Kan ICONFIRM brukes til administrasjon av samtykker?

Ved å bruke ICONFIRM får du kontroll på alle aspekter ved et samtykke.

 • Versjonshåndtering for å sikre data integritet og dokumenteres nøyaktig hva som ble informert og samtykket på hvert eneste individ.
 • Konfigurere gyldighet/sletting
 • Bestemme krav til autentisering
 • Sikre spesifikke formålsbeskrivelser med samtykke per formål.
 • Sikre at gyldig samtykke foreligger før behandlingsaktivitet gjennomføres (f.eks ved utsendelse av nyhetsbrev)
Hvordan arkiverer ICONFIRM persondata?

Personlige data lagres kryptert og fullstendig ustrukturert på en separat tjeneste. For å få tilgang til dataene må det dokumenteres at individ eller system er autorisert (tilhører riktig organisasjon og med riktig rolle) og har autentisert seg korrekt.

Hvordan brukes ICONFIRM i praksis?

ICONFIRM kan entes benyttes som et web-grensesnitt hvor du logger direkte inn på ditt område fra iconfirm.eu. For større virksomheter kan det være hensiktsmessig å integrere ICONFIRM med egne systemer. Fra du bestiller et abonnement til den første protokollen registreres vil det ta omtrent 20 minutter. Dette betinger at du har personvernerklæringer, samtykketekster, formålsbeskrivelser etc klare for innleggelse i systemet. Virksomheten bør samarbeide med juridiske og tekniske eksperter for å utarbeide korrekte tekster og beskrivelser.

Hvem kan bruke ICONFIRM?

Alle virksomheter som behandler personopplysninger kan benytte ICONFIRM, uavhengig av selskapets størrelse, juridisk grunnlag for databehandlingen og hvor mange personer man har registrert opplysninger om. Husk rettighetene til individene er de samme uavhengig av størrelse på virksomhet og at det er organisasjonene som har bevisbyrden for etterlevelse av kravene.

Kan kunden trekke sitt samtykke i ICONFIRM?

Når personopplysninger om kunden er registrert i ICONFIRM, får kunden tilgang til en personvernportal der alle rettighetene administreres, inklusive muligheten til å trekke samtykket.