Å ta utfordringen før den tar deg

GDPR er en fundamental reform på tvers av Europa. De bedriftene som kan demonstrere godt personvern bygger tillit. Det skaper muligheter for god og sikker teknologi. 

Med mål om å effektivisere helseadministrasjon i Europa investerte gründer Christian Butenschøn i 2013 inn i Boka Doktorn, en svensk online booking plattform mellom privat helseforsikring og klinikkene. I de neste årene ble det skapt en sikker plattform for deling av data samt at funksjonaliteten på plattformen ble utvidet til å kunne følge pasientforløp hele veien fra første booking til siste faktura på tvers av legekontor, klinikker, operasjoner og rehabilitering. I dag er løsningen kjernen i et av verdens mest effektive helseforsikringsmarkeder og i bruk av ca 1100 klinikker/sykehus, 30 forsikringsselskaper samt deres pasienter.

Sikkerheten og kontrollen ved deling av data, er kritisk for en slik tjeneste og som en naturlig del av dette fulgte Christian utviklingen av GDPR allerede fra høsten 2014. Når endelig vedtak ble publisert våren 16, var det tydelig at løsningen ville dekke mange sentrale krav som også var relevant for virksomheter utenfor helse.

I desember 2016  solgte derfor Christian seg ut og fikk deler av kildekoden med som vederlag for sine aksjer og etablerte ICONFIRM. 

 

Christian Butenschøn, gründer og daglig leder

Etter 20 års erfaring som toppleder innen økonomi og finans i større internasjonale selskaper og med flere opphold i utlandet valgte han å hoppe av og satse som grunder i 2013. Målet var å skape en løsning for å effektivisere helseadministrasjon. I dag er denne løsningen kjernen i et av verdens mest effektive helseforsikringsmarkeder samt grunnlaget for ICONFIRM sin teknologi.

Med bakgrunnen fra økonomi og finans, helhetlig virksomhetsstyring, teknisk og juridisk kompetanse i internasjonale stillinger har han gode forutsetninger for å forstå behovet for effektive og operasjonelle løsninger for compliance og særlig for GDPR hvor det er påkrevet at selskap skal kunne påvise løpende etterlevelse.

“ Ved å ta kontroll allerede ved registrering av personopplysninger vil virksomheten opparbeide seg god og løpende oversikt over aktuell data. ”

Våre partnere

Ønsker du å vite mer om Iconfirm?

nb_NONorsk bokmål
en_GBEnglish (UK) nb_NONorsk bokmål