Personvern

Om Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettsiden du besøker lagrer på din datamaskin. Informasjonskapsler benyttes på mange nettsider for å gi brukere tilgang til ulike funksjoner. Informasjonskapselen gjør det mulig å se en nettbrukers bevegelser.

Det finnes to typer informasjonskapsler. Den ene typen lagrer en fil over en lengre tid på datamaskinen. Den kan for eksempel brukes til å fortelle brukeren hva som er nytt på siden fra forrige besøk. Den andre typen kalles sesjonskapsler. Under tiden du er inne på en side, lagres denne kapselen midlertidig på din datamaskin for eksempel for å huske hvilket språk du har valgt. Sesjonskapsler lagres ikke på din datamaskin, men slettes når du stenger din nettleser.

Vil du ikke akseptere informasjonskapsler kan din nettleser stilles inn slik at du automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller informeres hver gang en nettside spør om å få lagre en kapsel. I nettleseren kan også tidligere lagrede kapsler slettes. Se nettleserens hjemmeside for ytterligere informasjon rundt dette.

På iconfirm.eu benyttes informasjonskapsler for statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene våre bedre. Før innlogging i ICONFIRM systemet benyttes ikke informasjonskapsler til å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller for andre formål som griper inn i personvernet til de besøkende. Etter innlogging vil informasjon samles som kan gjøres tilgjengelig for hver kundes administrator.

Velger du å ikke akseptere informasjonskapsler kommer dessverre ikke ICONFIRM å fungere og du kommer ikke til å få logget inn i systemet.

Ved å benytte nettjenester fra ICONFIRM samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke.

Leverandør av informasjonskapsler for hjemmesiden er Google Analytics.

Etter innlogging i selve systemet benytter ICONFIRM cookies brukes på denne måten:
– En cookie for hvilken brukerkonto man er.
– En cookie for hvilke rettigheter og rolle brukeren har.
– To cookies som har med sesjonshåndtering å gjøre (ASPSESSIONIDSAQATAQQ samt iconfirm.eu)
– Fire cookies som heter «__utma», «__utmb», «__utmc» samt «__utmz» Disse håndterer tidsstempler. Et tidsstempel er en tid da en hendelse registreres. Etter innlogging loggføres samtlige hendelser. Se for øvrig ICONFIRM sin personvernerklæring.
 

Personvernerklæring

Ved bruk av vår nettside og verktøyet ICONFIRM, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. ICONFIRM AS behandler personopplysninger i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter. ICONFIRM AS behandling av personopplysninger er også tilpasset ny personvernlovgivning som trer i kraft mai 2018. ICONFIRM AS har også rutiner som sørger for at virksomheten jevnlig evaluerer interne rutiner for behandling av personopplysninger og dermed møter de krav som regelverket til enhver tid stiller.

ICONFIRM AS som virksomhet behandler personopplysninger på vegne av deres kunder og er dermed en databehandler i personopplysningslovens forstand. Dette betyr eksempelvis at ICONFIRM AS, gjennom verktøyet ICONFIRM, behandler personopplysninger kun etter instruks og i henhold til inngått avtale med den behandlingsansvarlige. De konkrete sikkerhetstiltakene og slettefristen for behandlingen vil for eksempel fremgå av hver enkelt databehandleravtale. Ved et eventuelt opphør av databehandleravtalen leveres personopplysningene tilbake til ICONFIRM AS´ oppdragsgiver, eller dataene vil slettes.

Verktøyet ICONFIRM kan benyttes som et web-grensesnitt hvor en bruker logger direkte inn på et eget område fra iconfirm.eu. Alternativt er verktøyet integrert med den behandlingsansvarliges egne systemer. Opplysninger som du fyller inn gjennom vår nettside, eller som blir lagt inn av en saksbehandler, oversendes til den behandlingsansvarlige. ICONFIRM AS behandler ikke disse opplysningene aktivt, og bistår kun etter instruks for eksempel med lagring av opplysninger eller med teknisk support. Behandlingsansvarlig for disse dataene er den aktøren som ICONFIRM AS har inngått en databehandleravtale med.

I de tilfeller der ICONFIRM AS selv eventuelt vil være en behandlingsansvarlig, og behandler opplysninger for et selvstendig formål, vil det alltid komme tydelig frem. 

På nettsiden iconfirm.eu tilbyr ICONFIRM AS en prøveperiode på verktøyet for virksomheter som har lyst til å teste verktøyet. For slike opplysninger vil ICONFIRM AS kun behandle opplysningene for dette spesifikke og konkrete formål, og vil ikke benytte opplysningene til annet enn å tilby verktøyet for din virksomhet i prøveperioden. Umiddelbart etter prøveperioden vil eventuelle personopplysninger slettes, dersom det ikke inngås avtale om bruk av verktøyet.

ICONFIRM AS benytter underleverandører (andre databehandlere) for å kunne tilby verktøyet ICONFIRM, men kun etter avtale med en behandlingsansvarlig. ICONFIRM AS har dokumentasjon på, og fører et register over, all behandling som foregår i virksomheten, inkludert en beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som benyttes.

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og databehandlers server foregår over sikker linje (HTTPS).