Sandefjord 4 mai 2018
PRESSEMELDING

SANDEFJORD KOMMUNE VELGER NORSK FOR PERSONVERN

ICONFIRM AS har signert samarbeidsavtale med Sandefjord kommune for bruk og videreutvikling av personvernløsninger. Primærfokus er samtykkeløsningen til ICONFIRM, som sørger for at innbyggerne får tydelig informasjon samt en enkel måte å forvalte sine rettigheter iht den nye personvernforordningen (GDPR).

ICONFIRM er et digitalt verktøy som vil gjøre det enklere for Sandefjord kommune å etterleve personvernreglene og som sikrer at kommunen får god oversikt over bekreftelser og samtykker på tvers av systemer, samt at vi får et godt verktøy for intern dokumentasjon, sier Thor Henry Thorød, personvernombud i Sandefjord Kommune.

Vi er veldig stolte og takknemlige for å inngå en avtale med Sandefjord. Vi er imponert over ambisjonsnivået og dedikasjonen til å levere gode tjenester til innbyggerne og ser frem til å gjøre vår del, sier Christian Butenschøn, daglig leder og grunnlegger av ICONFIRM.

KONTROLL OVER BORGERNES PERSONDATA

Løsningen gir kommunens ledelse god oversikt og kontroll på personverndialogen med innbyggerne. De enkelte etater vil få et effektivt administrativt verktøy i hverdagen. Samarbeidsavtalen innebærer at partene aktivt skal lete etter, og dokumentere, løpende gevinster:

Det var ICONFIRMS fokus på innbyggerne og deres personvernportal for informasjon og rettighetsadministrasjon som vekket interessen, sier Sondre Andersen, IT sjef i Sandefjord kommune. IT-avdelingen i Sandefjord Kommune vil også bruke ICONFIRM til å holde oversikt over alle systemleverandører og databehandlere. Når de ulike etatene vil skape behandlingsgrunnlag kan de enkelt inkludere hvilke systemer som blir benyttet.

Vi har høye ambisjoner om å levere gode tjenester til innbyggerne og jobber hardt for å finne digitale løsninger for bedring av tjenestetilbudet.

At vi samtidig kan være med på å hjelpe et norsk innovativt teknologiselskap i startfasen ser vi som en vinn-vinn, avslutter Andersen.

ICONFIRM – ET NORSK PERSONVERNSELSKAP

ICONFIRM er et uavhengig selskap dedikert til personvern, med tjenester skreddersydd EUs nye personvernforordning, GDPR. Selskapet har globale ambisjoner. Teknologien har sitt utspring i Nordens ledende samhandlingsplattform innen privat helse. I desember 2016 ble deler av teknologien ble løftet ut for å videreutvikles i ICONFIRM. Selskapet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og omfattes av skattefunnsordningen.

Gjennom 2017 har vi bygget et sterkt team. Vi har tegnet gode distribusjonsavtaler med selskaper som Evry, Amesto Solutions, Link Mobility, Atea, Aptic, og nå sist ALSO. Vi har også bygget en god relasjon med Microsoft. Vi samarbeider nå med flere av de ledende advokatselskapene – noe som har vært avgjørende for å sikre riktig utvikling av løsningen, sier grunnlegger Christian Butenschøn.

BAKGRUNN – DEN NYE PERSONVERNFORORDNINGEN

GDPR stiller omfattende krav til alle organisasjoner som håndterer persondata, spesielt når det gjelder informasjon til de registrerte og håndteringen av deres rettigheter. Borgere får utvidede rettigheter, mens organisasjonene får bevisbyrden.

Kommunen behandler informasjon om mange borgere, blant annet barn, unge og eldre som regnes som ekstra sårbare. Godt personvern er å behandle data med integritet og konfidensialitet samtidig som det gis tydelig informasjon og klare valg til borgeren. Det handler om å bygge og ivareta tillit, sier Butenschøn.

Facebook-skandalen nylig viser hvor sårbart et omdømme er. Mange virksomheter har tidligere ansatte, konkurrenter eller andre som ønsker å sette dem på prøve. Da er det viktig å ha riktige verktøy slik at den administrative byrden ikke blir for stor.

Kontakt:
ICONFIRM: Christian Butenschøn, Christian.butenschon@iconfirm.eu